O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá činnosťou v oblasti civilnej a požiarnej  ochrany. V oblasti civilnej ochrany vykonávame: odborné poradenstvo na úseku civilnej ochrany

                         Spracovanie dokumentácie pre potreby civilnej ochrany

                         Zaškolenie obsluhy filtro ventilačného zariadenia podľa typu FVZ   

                         Skúšku funkčnosti filtro ventilačného zariadenia (revíziu) FVZ v CO kryte

                         Dodávku technologických zariadení civilnej ochrany

                         Projektovanie technologických zariadení civilnej ochrany

                         Montáž technologických zariadení civilnej ochrany

                         Prehliadku stavebnej časti CO úkrytu

                         Doplnenie chýbajúceho vybavenia a náhradných dielov FVZ

                         Odborné prehliadky elektrickej inštalácie v CO kryte

                         Revízie tlakových nádob

                        Audit  stavu predpísanej revíznej dokumentácie


Z požiarnej ochrany ponúkame


Naša firma zabezpečuje kontrolu, údržbu a montáž požiarnych uzáverov a
požiarnych prestupov. V rámci prehliadky a údržby vykonávame opravy
nastavenia . (Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. ustanovuje vlastnosti,
konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly
požiarneho uzáveru).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode