Odborné SKÚŠKY FILTRAČNO-VENTILAČNÝCH ZARIADENÍ  FVZ v úkrytoch CO, revízie FVZ, projektovanie, montáž a dodávky vzduchotechnických zariadení v úkrytoch CO.

Revízie úkrytov CO

Revízia a servis 

Filtračno-ventilačních zariadení v stavbách CO,
kontrola funkčnej spôsobilosti STOU, v rozsahu prác podľa
vypracovanej a prerokovanej špecifikácie na úrade CO MVSR Bratislava

Typ FVZ - STOU, STUP, DVÚ:
-100
-200c/55,60
-300abc/55,60
-1000a
-4500 ER,ES
-300/1500
-600/3000
-900/4500
-1200/6000

Revízia - odborná prehliadka:
-elektroinštalácií v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
-filtrre PF, KF, zostavy v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy
-tlakových nádob v ochranných stavbách CO s vyhotovením revíznej správy

-opravy ventilátorov VA 300/60, 300/55, filtroventilačných zariadení, stavebných častí

Fotogaléria: Odborné prehliadky FVZ v úkrytoch CO, revízie FVZ, projektovanie, montáž a dodávky vzduchotechnických zariadení v úkrytoch CO.

CO kryt FVZ

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode