kontroly POŽIARNÝCH UZÁVEROV

Protipožiarna klapka je požiarny uzáver vzduchotechnického potrubia vyrobený tak, aby na základe impulzu list klapky uzavrel potrubie a zamedzil šíreniu plameňa, teplá a dymu. Je vyrobená z nehorľavého materiálu a zabezpečuje požiarnu odolnosť.

Požiarne upchávky zamedzujú šíreniu ohňa aj dymu a obmedzujú tak možné vzniknuté škody pri prípadnom požiari na minimum. Upchávky vypĺňajú predovšetkým káblové, stropné prestupy Iné škáry v budovách i výrobných STAVEBNÝCH komplexoch. 

Realizujeme revízie , montáž a servis požiarnych uzáverov na vzduchotechnických zariadeniach v  zmysle aktuálne platnej vyhlášky MVSR č. 478/2008 z.z., ktorá    ustanovuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Podľa uvedenej vyhlášky, je každý vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti v ktorej je požiarny uzáver nainštalovaný , povinný zabezpečiť preventívnu protipožiarnu kontrolu požiarnych uzáverov v lehote najmenej raz za  12 mesiacov.

  • Oprava protipožiarnych klapiek
  • Kontrola protipožiarnych klapiek
  • Označovanie protipožiarnych klapiek
  • Spracovanie revíznej dokumentácie protipožiarnych klapiek v zmysle vyhlášky MVSR č. 478/2008 z.z.

Služby v oblasti civilnej ochrany

17.10.2013 21:23

Revízie a servis filtračno-ventilačných zariadení v stavbách CO, kontrola funkčnej spôsobilosti STOU,DVOU

Ponúkame dodávku technologických zariadení CO montáž technologických zariadení CO revízie a opravy technologických zariadení úkrytov CO spracovanie dokumentácie pre potreby CO (pre inštitúcie,firmy, ...) školenia na účely CO obyvateľstva odborné poradenstvo na úseku CO

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode